+421 915 94 94 88 info@mjbwalnut.sk

MJB Walnut s.r.o.

Výrobca prémiovej mycej pasty

Kontaktné údaje

+421 915 94 94 88

info@mjbwalnut.sk

Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa

O spoločnosti

Spoločnosť MJB WALNUT, s.r.o., bola založená začiatkom roku 2017, aby pokračovala vo výskume, vývoji a následnej produkcii prémiovej mycej pasty na ruky s jedinečným 100% prírodným abrazívom.

MJB Walnut s.r.o.

Kozmonautická 35
044 14 Čaňa
Slovenská republika

IČO: 50 650 866
DIČ: 21 204 14868
IČ DPH: SK21 2041 4868

Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. Súdu
Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 48 401/V

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK03 1100 0000 0029 4904 1107

Portfólio produktov

V roku 2021 sme začali s produkciou prírodnej prémiovej mycej pasty na ruky „BRUD“, ktorej vývoju sme sa venovali 5 rokov.

Okrem toho sme schopní dodávať prírodné abrazívo s MOHS 3-3,5 v rôznych frakciách.

Vyrábame kvalitné prírodné produkty, ktoré spĺňajú všetky požadované kritériá

Spoločnosť MJB Walnut s.r.o. bola založená začiatkom roku 2017 s cieľom vyvinúť a následne vyrábať prírodné produkty z vlašských orechov. V začiatkoch sme predávali balené jadrá vlašských orechov do maloobchodných prevádzok patriacich do portfólia spol. LABAŠ.

Zároveň sme sa venovali rozvoju hlavnej myšlienky a to vývoju a následnej výrobe prírodnej mycej pasty na ruky. Pasta prešla vývojom od roku 2017, kedy bola podrobená dermatologickému testovaniu, boli realizované testy bezpečnosti výrobku, na základe ktorých, sme zaregistrovali výrobok na európskom portáli CPNP (Cosmetic Product Notification Portal), čím sme splnili podmienku nariadenia (ES) č. 1223/2009 (článok 13), pred uvedením kozmetického výrobku na európsky trh.

V roku 2018 bola podaná žiadosť o poskytnutie NFP s cieľom vybudovať výrobnú linku a poslilniť konkurencieschopnosť spoločnosti. V závere roku 2018 bolo našej žiadosti, po splnení všetkých potrebných podmienok, vyhovené a bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP.

Kontaktujte nás

11 + 4 =